سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه المصطفی  
استاد  
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه  
همکاری 
صدا و سیما  
محقق  
 
 
پژوهش  
تدریس 
مدرسه فولادی بامیان و مدرسه حجتیه  
مدرس 
 
 
اصول  
تدریس 
مدرسه فولادی بامیان  
مدرس 
 
 
قواعد فقهیه  
تدریس 
مدرسه فولادی بامیان  
مدرس 
 
 
علوم قرآن  
تدریس 
مدرسه فولادی بامیان و اصفهان  
مدرس 
 
 
دستور زبان فارسی  
تدریس 
مدرسه حجتیه و جامعه العلوم  
مدرس 
 
 
نویسندگی  
تدریس 
جامعه العلوم  
مدرس 
 
 
ویراستاری