مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمدعلی
نام خانوادگی:موسوی
پست الکترونیک:noghtah@nasronline.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، ادبیات فارسی

زندگی نامه

زاد گاهم قریه‌ای است "خُشکَک" نام، نزدیک مرکز "بامیان"، شهر بودا؛ وسال زادنم 1347 خورشیدی. پنج سوره، قرآن، خزائن الاشعار و توضیح المسائل را در مکتب خانه یاد گرفتم و نظامی گنجوی و ریاض القدس را از مادرم. پدرم، قلم و سرمشق دستم داد و نقطه‌هایی نوشتن را در وجودم کاشت. کتابهای دستغیب، مطهری و شریعتی را همگام با جهاد در برابر کمونیست‌ها، ورق زدم.

فراگیری دانش، مرا در سال 1367 به "جمهوری اسلامی ایران" کشاند. دوسال در مجتمع آموزش عالی بیت المقدس قم، معارف دینی آموختم و یکسال در "هلمند" و "بامیان" سبق خام پس دادم. ازاین‌رو، برای پختگی، سال 1371 به حوزه حضرت عبدالعظیم شهر ری آمدم. سیوطی، حاشیه، باب حادی عشر، مغنی، مختصرالمعانی و کلام جدید را از استادان این مرکز فراگرفتم.

سال 72 در آزمون مرکز جهانی علوم اسلامی قم پذیرفته شدم. آن زمان به درسهای اصول فقه- علم الهدی، لمعه- شفیعی دارابی، مکاسب- محسن فقیهی و عندلیب همدانی، رسائل- محمد تقی قادری و کفایه- استاد اعتمادی می‌رفتم. همزمان درسهای  کار شناسی مرکز بیت المقدس را در رشته تربیت مربی عقیدتی- سیاسی تمام کردم و چهار دوره کلاسهای نویسندگی رضابابایی را نیز. 7 سال درس خارج اصول آقای وحید خراسانی رفتم و 5 سال درس خارج فقه مکارم شیرازی.

از آغاز طلبگی تا کنون، مبلغ اهل بیت بوده‌ام و مدرس و مؤلف زندگی شان. به مقاله عزاداری‌ام کنگره عاشورایی مقام چهارم دادند و پایان نامه گستره عقلانیت در پرتو وحیانیت بارتبه دوم در پنجمین جشنواره شیخ طوسی برگزیده شد و خلقت نوریه اهل بیت با مقام اول در جشنواره هشتم و آسیب های درونی عزاداری با رتبه دوم در جشنوار دواز دهم. قافله نور و راز آفرینش اهل بیت دوکتابی است که چاپ شده‌اند و ظهور صلبی اهل بیت زیر چاپ قرار دارد و سیره امام سجاد علیه السلام در حال تدوین.    

شش پایان نامه را با موضوع اهل بیت به سمت استاد راهنما و مشاور دفاع کردم: چهار تا مشاور و دوتا راهنما. اصول، قواعد فقهیه، علوم قرآن، دستور زبان پارسی و شیوه تبلیغ را در مدرسه فولادی "بامیان" درس گفتم. پایه‌های نویسندگی، پروراندن معانی، زیبانویسی، ویراستاری و فرآیند نوشتار علمی را در حجتیه و جامعة العلوم"قم" با طلاب کار کردم.

20 مقاله نوشتم با عنوانهای زیر که بیشتر آنها چاپ شده اند و برخی دست نوشته مانده‌اند: استفاده ازفرصت، مؤلفه‌های خودسازی، رسالت قلم، ستیز در افغانستان، زنان و افغانستان نوین، کاستیهای نظام تبلیغ دین در افغانستان، بایسته‌های مبلغان افغانستان، فعالیت‌های فرهنگی روحانیت افغانستان، فعالیت‌های اجتماعی روحانیان افغانستان، فعالیت‌های دینی روحانیان افغانستان، تحلیل روز جهانی قدس، جنبشهای فلسطینی، دستامد نبرد حزب الله، پیشینه عزاداری سنیان، مشروعیت عزاداری میان اهل سنت، آسیب‌های درونی عزاداری، آسیب‌های بیرونی عزاداری، فلسفه غیبت امام مهدی، نسبت وحی و عقل و پایه‌های نویسندگی.