بررسی شیوه‌های برخورد امویان و عباسیان با اهل‌بیت
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : سردارحسین محسنی